Cô giáo như mẹ hiền

 24/01/22  NĂM HỌC 2021-2022  6
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT. TUẦN 3 "NGÀY TẾT QUÊ EM"
 GIÁO ÁN TUẦN 2 "HOA CỎ MÙA XUÂN"
GIÁO ÁN ĐỘNG VẬT TUẦN 3 "ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC"
 06/12/21  Tống Thị Thanh Hương  10
GIÁO ÁN TUẦN 5 "CHÁU THƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI"
 24/11/21  Tống Thị Thanh Hương  12
GIÁO AN CHỦ ĐỀ "BÉ TẬP LÀM BÁC SĨ
 14/11/21  Tống Thị Thanh Hương  14
CHỦ ĐỀ "BÉ YÊU CÔ BÁC NÔNG DÂN"
 07/11/21  Tống Thị Thanh Hương  27
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ  GIA ĐÌNH TUẦN 2
 01/11/21  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ  24
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ  GIA ĐÌNH TUẦN 1
 01/11/21  Tống Thị Thanh Hương  27
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ BẢN THÂN